Animal Ecology Group of the University of Groningen
Doctoraalonderwerpen Dieroecologie


Brandganzen op Spitsbergen: concurreren met soortgenoten

Achtergrond en vragen: De aantallen brandganzen nemen nog steeds sterk toe, waarmee ook de concurrentie om ruimte en voedsel in de broedgebieden sterk toeneemt. Door waarnemingen aan individueel geringde ganzen in de broedgebieden is duidelijk aan te tonen dat het broedsucces en de groei van kuikens teruglopen. Steeds minder ganzen zijn in staat om hun jongen naar volwassenheid te brengen. Wie is succesvol? Ervaring lijkt belangrijk, maar ook je ouders lijken een belangrijke rol te spelen. Het lijkt erop dat er dynastieen ontstaan van succesvolle ganzen. Door jongen te verplaatsen tussen nesten, kunnen we onderzoeken of hier sprake is van genetische verschillen of dat de succesformule aangeleerd wordt via de ouders.

Werkzaamheden: veldwerk op Spitsbergen en analyse van stamboomgegevens van geringde individuen.

Plaats: Ny-Ålesund, Spitsbergen en Biologisch Centrum, Haren

Veldwerk: juni-augustus

Begeleiding en info:Maarten Loonen